Záměrem kurzů je vytvořit u žáků předpoklady pro zvládnutí obtížných někdy až krizových situací. Budovat pozitivní vztah k sportům a osvojil si zásady zdravého životního stylu. Zvládnout pohyb v neznámém terénu a principy přežití v přírodním prostředí. Získat základy první pomoci a pocit zodpovědnosti za své zdraví. Vytvářet u žáků spoluodpovědnost za stav životního prostředí, tedy seznámit žáky se zásadami ochrany přírody a krajiny. Komplexně působit na morálně volní vlastnosti žáka.

Ukázka z branného kurzu 2017