Od 1. 5. 2013 má naše škola nový název BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE (dříve Střední odborná škola ochrany osob a majetku).
Ke změně názvu vedly zejména tyto skutečnosti:
  • BEZPEČNOST a PRÁVO jsou dvěma základními oblastmi, na které se výuka  všech vyučovaných oborů zaměřuje;
  • byl zrušen název původního stěžejního oboru vyučovaného na naší škole – obor OCHRANA OSOB A MAJETKU byl přejmenován na BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST;
  • nový název symbolizuje všechny změny, ke kterým ve škole došlo - dostáváme se do další etapy svého vývoje;
  • označení AKADEMIE odráží naši snahu poskytovat co nejkvalitnější vzdělání, které bude pro naše žáky významnou hodnotou v jejich budoucím profesním i osobním životě.
Další z poboček škol BPA zahájila výuku v Praze dne 2. 9. 2013.
Vývoj škol BPA
1. 4. 1992 - první ze škol SOŠ OOM (nyní BPA) byla zařazena do sítě škol. Akreditaci potvrdilo tehdejší Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy i Ministerstvo vnitra ČSFR.
září 2009 - podle rozhodnutí MŠMT došlo ke změně názvu oboru PRÁVNÍ ADMINISTRATIVA na VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST a výuka tohoto oboru začala být realizována podle školou vypracovaného školního vzdělávacího programu s názvem Právní administrativa.
září 2010 - změněn byl i název oboru OCHRANA OSOB A MAJETKU na BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST, i v tomto případě byl vydán školní vzdělávací program s názvem Ochrana osob a majetku.
2012 - škola slaví své dvacetileté výročí a díky rychlým změnám a neustálému vývoji mění i svůj původní název na BPA.
Od 1. 5. 2013 funguje naše škola pod novým názvem BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE (dříve Střední odborná škola ochrany osob a majetku).
Ke změně názvu vedly zejména tyto skutečnosti:
  • BEZPEČNOST a PRÁVO jsou dvěma základními oblastmi, na které se výuka  všech vyučovaných oborů zaměřuje;
  • byl zrušen název původního stěžejního oboru vyučovaného na naší škole – obor OCHRANA OSOB A MAJETKU byl přejmenován na BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST;
  • nový název symbolizuje všechny změny, ke kterým ve škole došlo - dostáváme se do další etapy svého vývoje;
  • označení AKADEMIE odráží naši snahu poskytovat co nejkvalitnější vzdělání, které bude pro naše žáky významnou hodnotou v jejich budoucím profesním i osobním životě.