Vzdělávací systém JOKRYS

Interaktivní školní agenda pro základní a střední školy

Moderní výuka s ICT

On-line přístup odkudkoli

Žák má možnost neomezeného připojení k webové aplikaci přes PC, notebook, tablet či smartphone. Podmínkou je funkční připojení k internetu, které je však dnes již téměř samozřejmostí.

Možnost  samostudia

Žák má možnost dle svého uvážení a potřeb pracovat s tématy, která jsou pro něj problematická nebo která zameškal díky své absenci ve výuce.

Textové podklady je možné vygenerovat ve formátu PDF a vytisknout.

Více informací 

BLEDSCHOOL - moderní výuka cizích jazyků

systém umožňuje  interaktivní spolupráci mezi žákem a učitelem, která je postavena na širokém spektru rozličných cvičení, ale především na tom, že žák má možnost přímo nahrávat své jazykové projevy. Tyto nahrávky mu pak slouží jako zpětná vazba pro něj samotného, jsou však i podkladem pro hodnocení učitelem. Systém umožňuje, aby žáci pracovali v rozdílných úrovních dle jejich individuálních schopností a sami si určovali tempo výuky.

Zapojení učitele v roli průvodce a hodnotitele naplňuje principy moderní výukové metody – blended learningu.

Více informací