Univerzita obrany v Brně
  Studenti, máte sociální cítění a máte zájem o odborný rozvoj v právním vědění?

Přijďte se zapojit do klubu dobrovolníků při spolku ale i mimo něj!

Přijďte si domluvit praxi u nás. Vše potřebné najdete na našich webových stránkách: www.spoleksance.cz nebo nás kontaktujte emailem: sancenanavrat@seznam.cz

Letos u nás absolvovali praxi studenti Matyáš Křeček, Filip Bareš, Nikola Jahodová a Sabina Šulcová z třetích ročníků, tak vám mohou říci své zkušenosti s námi.

Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.