Zaměstnanci mají e-mailovou adresu ve formě jmeno.prijmeni@bp-akademie.cz . Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript (bez háčků a čárek).

mjr. v.v. Bc. Bařinka Ivan  - Bezpečnostní příprava, Kriminalistika

JUDr. Hais Karel  - Právo

PhDr. Hlaváč Martin Ph.D. - Ekonomika

Ing. Holmanová Marcela - ICT, CAD

Bc. Hornych Milan  - M, TV, technické předměty, třídní učitel 1. D, 2.D, 3. D, Prevence kriminality 

Jákl Tomáš -  STV

Mgr. Jakoubková Jana - Matematika, třídní učitel 1. B

kpt. Bc. Jedlička Alexandr - Kriminalistika

Mgr. Karlová Alena - Český jazyk, třídní učitel 4. A

Mgr. Kotrč Rostislav  - AP, On, Kri., BP, Kn, zástupce ředitele pověřen vedením střediska Praha

Mgr. Karolína Krahulíková - AJ

pplk. v.z. Ing. Kratochvíl Ivan - TV, tech. předměty, třídní učitel 2. AT

Mgr. ICLic. David Kučerka, O.Cr. - Právo, Peneologie, 

Mgr. Orozalieva Salima - Ruský jazyk

Ing. et Bc. Pluhař Jiří - Právo, ON, Technika administrativy, 

Mgr. et Mgr. Václav Poddaný, DiS. - ICT, TA - třídní učitel 4.B

Mgr. Eduard Prát - Právo, Kriminologie,

Mgr. Rovanová Radka - TV, Německý jazyk, třídní učitel 1.A, Výchovný poradce

Bc. Soušek Josef - On, Dě, TV, Ze, AP, třídní učitel 2. C

Starý Michal - STV, třídní učitel 3.A

Mgr. Šimůnek Petr - Anglický jazyk, třídní učitel 2.B

Mgr. Vedral Jiří  - BiE, CH, F, třídní učitel 3.B

Mgr. Vodička Václav - Kynologie