BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST

Plánovaný počet přijatých: 60

1) PRŮMĚRNÝ PROSPĚCH ZE ZŠ – maximálně 15 bodů

Boduje se přepočtený průměr z pololetí 9. třídy deseti vybraných předmětů (ČJ, M, CJ, D, Z, Př, ON, Fy, Ch, TV). Následně jsou odečítány penalizační body za hodnocení některého z daných předmětů stupněm 4 (dostatečný) na pololetním a závěrečném vysvědčení 8. třídy a pololetním vysvědčení 9. třídy. podle těchto pravidel:

v I. pololetí 9. tř.       - 3 b.
ve II. pololetí 8. tř..   - 2 b.
v I. pololetí 8. tř.       - 1 b.
Za hodnocení TV stupněm 2 (chvalitebný) se odečítají 2 b.

Přesný přehled počtu bodů za výsledný přepočtený průměr v pololetí 9. třídy:

 Průměr  Body              Průměr  Body 
 1,0 - 1,19  15     2,6 - 2,79   7 
 1,2 - 1,39  14     2,8 - 2,99
 1,4 - 1,59  13     3,0 - 3,09
 1,6 - 1,79  12     3,1 - 3,19
 1,8 - 1,99   11     3,2 - 3,29  3 
 2,0 - 2,19   10     3,3 - 3,39
 2,2 - 2,39    3,4 - 3,49
 2,4 - 2,59    3,5 - 5,00


2) TEST FYZICKÉ ZDATNOSTI

(kondiční test) – maximálně 50 bodů.

Obsahuje Jacikův test, shyby na hrazdě (výdrž ve visu na hrazdě pro dívky), Cooperův test, člunkový běh, skok daleký z místa.

Podrobné informace k disciplínám včetně bodového hodnocení najdete ZDE.

3) JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA A MATEMATIKY

Maximálně 100 bodů (50 b. ČJ, 50 b. M).

Tato část ověřuje reálné znalosti žáků v rozsahu učiva ZŠ. UKÁZKA TESTŮ

O přijetí rozhodne celkový součet bodů dosažených v jednotlivých částech přijímací zkoušky.

V případě rovnosti bodů rozhoduje výsledek testu fyzické zdatnosti.

 Minimum bodů nutné pro přijetí
  - z testů fyzické zdatnosti   15
  - celkově   40

  

Termín doručení přihlášek řediteli školy: 1. března 2018

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Přihlášku je nutno nechat potvrdit lékařem (stanovení zdravotní způsobilosti uchazečů o studium najdete ZDE)

Formulář lékařského posudku - ZDE (formulář není závazný, dle rozhodnutí lékaře postačí potvrdit pouze přihlášku ke studiu).

Aktuality

Maturitní ples 25. 1. 2019

Už se to blíží! Dlouho očekávaný maturitní ples 4. ročníků proběhne dne 25. 1. 2019 od 19:00...

+ více

Úřední hodiny sekretariátu ředitele školy

Sdělujeme úřední hodiny sekretariátu školy BPA Praha, které budou platit v novém školním roce...

+ více

Jmenování nového zástupce ředitele školy

Od 1.8.2018 byl do pozice zástupce ředitele školy na BPA Praha jmenován Mgr. Viktor Kratochvíl,...

+ více
Archiv aktualit ->

© 2017 Bezpečnostně právní akademie Praha, s. r. o., střední škola