BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST

Plánovaný počet přijatých: 60

1) PRŮMĚRNÝ PROSPĚCH ZE ZŠ – maximálně 15 bodů

Boduje se přepočtený průměr z pololetí 9. třídy deseti vybraných předmětů (ČJ, M, CJ, D, Z, Př, ON, Fy, Ch, TV). Následně jsou odečítány penalizační body za hodnocení některého z daných předmětů stupněm 4 (dostatečný) na pololetním a závěrečném vysvědčení 8. třídy a pololetním vysvědčení 9. třídy. podle těchto pravidel:

v I. pololetí 9. tř.       - 3 b.
ve II. pololetí 8. tř..   - 2 b.
v I. pololetí 8. tř.       - 1 b.
Za hodnocení TV stupněm 2 (chvalitebný) se odečítají 2 b.

Přesný přehled počtu bodů za výsledný přepočtený průměr v pololetí 9. třídy:

 Průměr  Body              Průměr  Body 
 1,0 - 1,19  15     2,6 - 2,79   7 
 1,2 - 1,39  14     2,8 - 2,99
 1,4 - 1,59  13     3,0 - 3,09
 1,6 - 1,79  12     3,1 - 3,19
 1,8 - 1,99   11     3,2 - 3,29  3 
 2,0 - 2,19   10     3,3 - 3,39
 2,2 - 2,39    3,4 - 3,49
 2,4 - 2,59    3,5 - 5,00


2) TEST FYZICKÉ ZDATNOSTI

(kondiční test) – maximálně 50 bodů.

Obsahuje Jacikův test, shyby na hrazdě (výdrž ve visu na hrazdě pro dívky), Cooperův test, člunkový běh, skok daleký z místa.

Podrobné informace k disciplínám včetně bodového hodnocení najdete ZDE.

3) JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA A MATEMATIKY

Maximálně 100 bodů (50 b. ČJ, 50 b. M).

Tato část ověřuje reálné znalosti žáků v rozsahu učiva ZŠ. UKÁZKA TESTŮ

O přijetí rozhodne celkový součet bodů dosažených v jednotlivých částech přijímací zkoušky.

V případě rovnosti bodů rozhoduje výsledek testu fyzické zdatnosti.

 Minimum bodů nutné pro přijetí
  - z testů fyzické zdatnosti   15
  - celkově   40

  

Termín doručení přihlášek řediteli školy: 1. března 2018

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Přihlášku je nutno nechat potvrdit lékařem (stanovení zdravotní způsobilosti uchazečů o studium najdete ZDE)

Formulář lékařského posudku - ZDE (formulář není závazný, dle rozhodnutí lékaře postačí potvrdit pouze přihlášku ke studiu).

Aktuality

Zahájení ústních maturit

bude 20.5.2019 od 8:00 hodin, a to v učebně 2.B, více viz sekce Studium --> Maturitní zkoušky

+ více

Maturitní ples 25. 1. 2019

Už se to blíží! Dlouho očekávaný maturitní ples 4. ročníků proběhne dne 25. 1. 2019 od 19:00...

+ více

Úřední hodiny sekretariátu ředitele školy

Sdělujeme úřední hodiny sekretariátu školy BPA Praha, které budou platit v novém školním roce...

+ více
Archiv aktualit ->

© 2017 Bezpečnostně právní akademie Praha, s. r. o., střední škola