OBOR:   kód 78-42-M/01

Technické lyceum

  • ŠVP Technické lyceum - specifický záměr vojenský
  • ŠVP Technické lyceum - specifický záměr hasičský

Čtyřleté studium zakončené maturitní zkouškou. Studijní obor připravuje žáky pro práci profesionálního vojáka a hasiče.

Kurzy: branný, lyžařský, horolezecký, střelecký, zdravotnický

Školné: 19.800,- Kč ročně (je 1.980 Kč/měsíc) + možnost prospěchového stipendia až 10% ze školného pololetně.

Termín odevzdání přihlášky s lékařským potvrzením je do 28. 2. 2019 včetně.

 

Školní vzdělávací program - vojáci

Školní vzdělávací program - hasiči

 

Technické lyceum 78-42-M/01

(čtyřleté denní studium s maturitní zkouškou)

ŠVP Technické lyceum – vojenské zaměření

Je studijním oborem na Bezpečnostně právní akademii. Dnes je tomu dvacet pět let od založení první školy a více než deset let od jejího otevření v Malých Svatoňovicích. Absolventi oboru Technické lyceum dosáhnou odborného středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Studium u nás skýtá mnoho možností. Absolventi jsou vedeni směrem, aby se dokázali uchytit na trhu práce ihned po dokončení střední školy. Nejčastějším uplatněním vycházejících žáků technického lycea je Armáda České republiky nebo vojenská policie. Neztratí se ani u Policie České republiky a u jiných bezpečnostních složek.

Absolvent má mimo jiné na výběr i spoustu možností, jak pokračovat ve studiu. Jednou z nejvyhledávanějších vysokých škol je Univerzita obrany v Brně. Neméně oblíbené jsou i tělovýchovné fakulty, např. na Karlově a Masarykově univerzitě. Neztratí se však ani na technických oborech, jako jsou například informační technologie apod.

Povinné kurzy: branný, lyžařský, horolezecký, střelecký, zdravotnický

Termín odevzdání přihlášky s lékařským potvrzení je do  28. 2. 2019 včetně.

Maturitní předměty:

Společná část: Český jazyk, cizí jazyk, matematika
Profilová část: STV + technické předměty (TK, CAD, PD), ICT, Pr + EK 

Všeobecně vzdělávací předměty:

 

 

Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Ruský nebo německý jazyk
Chemie
Zeměpis
Ekonomika
Matematika
Fyzika
Účetnictví
Biologie
Výpočetní technika
Tělesná výchova
Dějepis
Občanská nauka

 

Technické lyceum 78-42-M/01

(čtyřleté denní studium s maturitní zkouškou)

ŠVP Technické lyceum – hasičské zaměření

Je studijním oborem na Bezpečnostně právní akademii. Dnes je tomu dvacet pět let od založení první školy a více než deset let od jejího otevření v Malých Svatoňovicích. Absolventi oboru Technické lyceum dosáhnou odborného středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Toto odborné vzdělání připravuje žáka na kariéru u Hasičského záchranného sboru (HZS), se kterým v rámci školní praxe naše škola úzce spolupracuje. Absolvent získá jak humanitní, tak i přírodovědné vzdělání, což mu otevírá dveře do jednotlivých sektorů zabývajících se bezpečností.

V případě zájmu absolventa o pokračování ve studiu připadá na výběr mnoho možností. Často vyhledávanou VŠ je Vysoká škola báňská. Absolventi mají otevřené dveře i na jednotlivé vysoké školy s technickým zaměřením.

 

Povinné kurzy: branný, lyžařský, horolezecký, střelecký, zdravotnický

Termín odevzdání přihlášky s lékařským potvrzení je do  28. 2. 2019 včetně.

Maturitní předměty:

Společná část: Český jazyk, cizí jazyk, matematika
Profilová část: ICT, technické předměty (CAD, TK, PD) a odborné předměty (TPO, PPU, OPO)

Všeobecně vzdělávací předměty:

 

 

Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Ruský nebo německý jazyk
Chemie
Zeměpis
Ekonomika
Matematika
Fyzika
Účetnictví
Biologie
Výpočetní technika
Tělesná výchova
Dějepis
Občanská nauka

Aktuality

Maturitní ples 25. 1. 2019

Už se to blíží! Dlouho očekávaný maturitní ples 4. ročníků proběhne dne 25. 1. 2019 od 19:00...

+ více

Úřední hodiny sekretariátu ředitele školy

Sdělujeme úřední hodiny sekretariátu školy BPA Praha, které budou platit v novém školním roce...

+ více

Jmenování nového zástupce ředitele školy

Od 1.8.2018 byl do pozice zástupce ředitele školy na BPA Praha jmenován Mgr. Viktor Kratochvíl,...

+ více
Archiv aktualit ->

© 2017 Bezpečnostně právní akademie Praha, s. r. o., střední škola