Bezpečnostně právní akademie Praha je soukromá střední odborná škola policejně právního a sportovního charakteru zakončená maturitní zkouškou. Učební plán a náplň jednotlivých předmětů jsou sestaveny tak, aby odpovídaly požadavkům kladeným na pracovníky PČR, obecní policie, celní správy, soukromých bezpečnostních služeb a ostatních složek zabývajících se ochranou osob a majetku. Pro svou fyzickou zdatnost a speciální dovednosti z profesní sebeobrany je absolvenst schopen zařadit se do speciálních jednotek PČR a armády. 

prohlídky školy individuálně + TFZ

V sekci Studium a maturitní zkoušky -> Maturitní zkoušky

Předpokládaný termín 06/2021

Bez roušky ani ránu ...

1. září 2020 - 3. září 2020

Doplňující info máte v Bakaláři

Rozvrh výuky 15.6.-18.6. máte v Plánu akcí

Informace pro maturanty ohledně nástupu do školy od 11. 5. 2020

Informace k průběhu výuky v době samostudia

Aktuality

Info k DOD 11. 1. 2021 - proběhne :)

prohlídky školy individuálně + TFZ

TFZ dnes proběhnou :)

prohlídky školy individuálně

Výuka TV a STV u nás probíhá

posvěceno MVČR

MŠMT k maturitním zkouškám 2021

aneb žádné úlevy nečekejte,...

Archiv aktualit ->

© 2021 Bezpečnostně právní akademie Praha, s. r. o., střední škola