• vzděláváme budoucí pracovníky bezpečnostních sborů a připravujeme žáky i pro práci ve státní správě a administrativě
 • pro výuku zajišťujeme odborníky z praxe i profesionální trenéry
 • organizujeme praktickou výuku s ohledem na budoucí uplatnění
 • disponujeme bohatým vybavením pro výuku - kriminalistické techniky (daktyloskopie, trasologie, mechanoskopie), vzduchovky, řezy skutečných zbraní apod.
 • nabízíme řadu sportovních aktivit - výuka karate, juda, profesní sebeobrany, gymnastiky, plavání apod. (6 hodin tělesné a speciální tělesné výchovy týdně, 4 týdenní sportovní soustředění v učebním plánu (lyžařské, branné, horolezecké, střelecké/technické)

NAVÍC

 • výuka dvou cizích jazyků – výběr z AJ, NJ, RJ
 • vysoká ICT vybavenost školy, a to včetně žákovské FREE WIFI
 • vlastní výukový e-learningový systém EKNIHOVNA – univerzální vzdělávací webová aplikace, kterou využíváme pro výuku a také v rámci samostatných vzdělávacích kurzů a výukových modulů. Tento systém je možné doplnit o jakýkoli obsah v textové i multimediální podobě. Součástí Eknihovny je výukový program BLEDSCHOOL pro výuku cizích jazyků, díky kterému doahujeme dlouhodobě nadprůměrných výsledků u maturitních zkoušek
 • odborná garance výuky oboru Bezpečnostně právní činnost (Dohoda o spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR, dohled nad obsahovou náplní, materiálním i personálním zabezpečením výuky ze strany SPŠ a VPŠ MV v Holešově)
 • významní partneři školy v oblasti vzdělávání a budoucího uplatnění
 • propojení teorie s praxí (pravidelná účast žáků na besedách s vybranými odborníky z praxe, návštěva odborných pracovišť PČR, soudní lékařství aj.)
 • kulturní a společenské akce – návštěva divadelních a filmových představení, sportovní vystoupení žáků školy na různých akcích
 • členství školy v AŠSK – úspěšná účast žáků školy na různých sportovních soutěžích – v oblastních, krajských i republikových kolech
 • ekologická výchova – vedení  žáků k pozitivním postojům v ochraně životního prostředí, účast na soutěžích a aktivitách (třídění odpadu, recyklace), grantové projekty zaměřené na environmentální výchovu a osvětu

Aktuality

Ředitelské volno 26.10. - 27.10. + Třídní schůzky 1.11.

Milí žáci a rodiče, na dny 25. 10. 2021 a 26. 10. 2021 bylo ředitelem školy vyhlášeno ředitelské...

Plán výuky 27. 9. 2021 - 1. 10. 2021

Aktualizace 25. 9. 2021 v 11:00

Kdo je v karanténě a kdo ne

karanténní opatření

Distanční výuka je zpět

AKTUALIZACE (PLATÍ OD 20.9.)

Archiv aktualit ->

© 2021 Bezpečnostně právní akademie Praha, s. r. o., střední škola