Milí uchazeči (a rodiče) :)

Dne 11. ledna 2021 proběhnou testy fyzické zdatnosti nanečisto, jejichž výsledek je možno započítat u přijímacího řízení (nebojte, jejich uskutečnění máme posvěcené přes právní linku MŠMT). Žáci budou ve skupinách dle platného omezení. Jelikož TFZ nanečisto jsou součástí přijímacího řízení a jsou zohledněny v kritériích PŘ, platí: "Je umožněno konání přijímacích zkoušek, závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutorií a mezinárodně uznávaných zkoušek, a to bez omezení počtu osob stanoveného krizovým opatřením; počet osob se řídí dle běžných předpisů pro příslušné zkoušky."

Sraz je v 16:30, žáci budou rozděleni do skupin, dostanou prostor pro převlečení se do sportovního oblečení.

Co se týká prohlídek budovy, budou možné individuálně od 16:30 do 18:00. Vzhledem k platnému nařízení jsme nuceni omezit kontakt zaměstnanců školy a třetích osob, proto bude k dispozici pouze ředitel školy pro zodpovězení individuálních dotazů.

Moc se na vás těšíme a roušky s sebou :D

Mgr. Viktor Kratochvíl
ředitel školy

Aktuality

Jak vyplnit přihlášku a nejčastější dotazy

snad vám tím pomůžeme :)

Změny v maturitních zkouškách

slohovky nebudou...

Info k DOD 11. 1. 2021 - proběhne :)

prohlídky školy individuálně + TFZ

TFZ dnes proběhnou :)

prohlídky školy individuálně

Archiv aktualit ->

© 2021 Bezpečnostně právní akademie Praha, s. r. o., střední škola