Milí uchazeči :)

Na úvod vás chci přivítat na našem webu a popřát vám správnou volbu střední školy pro následující čtyři roky vašeho studijního života. Naše škola je vhodná pro žáky, kteří mají rádi sport a mají všechny předpoklady pro úspěšné složení maturitní zkoušky, na kterou naše žáky poctivě připravujeme. Přijímací řízení ani volba školy samy o sobě nerozhodují nutně o tom, čím v životě jednou budete, o tom rozhodujete vy sami a volba správné školy vám může cestu usnadnit. Přeji hodně štěstí!

Mgr. Viktor Kratochvíl
ředitel školy

 

Informace o přijímacím řízení pro šk. rok 2021/2022

Přijímací řízení probíhá dle kritérií uvedených na stránkách školy. V rámci nynějších opatření však dochází k pár úpravám:

1. termín: JPZ v dopoledních hodinách; TFZ v odpoledních hodinách

3. května 2021

2. termín: JPZ v dopoledních hodinách; TFZ v odpoledních hodinách

4. května 2021

Přesné časy budou uvedeny v pozvánkách k přijímacímu řízení, které budou odeslány prostřednictvím poštovní služby nejpozději 14.04.2021.

Nezapomeňte:

Doložit negativní výsledek na přítomnost viru SARS-CoV-2, který je starý nejdéle 7 dní (tzn. 27.04.2021). 

Přijímací zkoušky

Průběh přijímacího řízení se řídí dle platných hygienických a bezpečnostních pokynů.

Informace ohledně jednotné přijímací zkoušky naleznete v pozvánce.

Časový rozpis jednotné přijímací zkoušky stanovilo MŠMT následovně.

Testy fyzické zdatnosti budou probíhat dle platných kritérií.

S sebou kromě jiného: respirátor, občanský průkaz

Průběh přijímacího řízení:

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem v pořadí dle dosaženého bodového hodnocení a s výsledkem řízení u každého uchazeče, seznam bude uveřejněn na webu školy a vyvěšen na veřejně přístupném místě před budovou školy. Rozhodnutí o přijetí se nezasílá poštou.

Pro uchazeče, kteří se řádně omluví do tří dnů řediteli školy z řádného termínu a ředitel omluvu uzná, se koná náhradní termín jednotné přijímací zkoušky ve dnech 2. a 3. června 2021.

Potvrzení zájmu přijatého uchazeče o školu

Potvrzení zájmu přijatého uchazeče o školu je potřeba do 10 dnů od zveřejnění výsledků PŘ potvrdit odevzdáním zápisového lístku. Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. Proti výsledku přijímacího řízení nemůže uchazeč podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí.

Počty přijímaných žáků

DENNÍ STUDIUM

Bezpečnostně právní činnost  (68-42-M/01)

  • Počty přijímaných žáků pro školní rok 2021/2022 - 50

Technické lyceum- specifický záměr hasičský a vojenský  (78-42-M/01)

  • Počty přijímaných žáků pro školní rok 2021/2022 - 15 

DISTANČNÍ STUDIUM

Bezpečnostní služby  (68-42-L/51)

  • Počty přijímaných žáků pro školní rok 2021/2022 - 20

Informace k jednotné přijímací zkoušce Cermat <-- klikni :)

Aktuality

Rozpis výuky

10. 5. 2021 - 14. 5. 2021

Rozpis prezenční výuky od 3.5.2021

3.5.2021-7.5.2021 :)

Rozpis prezenční výuky od 26.4.2021

26.4.2021-30.4.2021 :)

Výuka od 26. 4. 2021

Praktická výuka všech ročníků!

Archiv aktualit ->

© 2021 Bezpečnostně právní akademie Praha, s. r. o., střední škola