Testy fyzické zdatnosti NEJSOU z hlediska přijímacího řízení talentovou zkouškou, ale školní částí přijímací zkoušky, takže termín pro podání přihlášky je každoročně přibližně do začátku března, stejně jako na jiné obory bez talentové zkoušky.

Testování fyzické zdatnosti uchazečů:

Při všech cvičeních předpokládáme sportovní oblečení a vhodnou sportovní obuv.

Jacíkův celomotorický test

Test zjišťuje obratnost, sílu i vytrvalost, jedná se o následující změny poloh (stoj-leh na zádech-stoj-leh na břiše-stoj) po dobu 2 minut, je prováděn na žíněnce.

 1. Výchozí poloha – stoj spatný (nebo dolní končetiny v paralelním postavení vedle sebe), propnutá kolena, vzpřímený hrudník a hlava, paže v připažení.
 2. Přejděte do lehu na zádech - lopatky, hýždě a paty se dotýkají země, dolní končetiny protaženy paralelně vedle sebe, paže v připažení.
 3. Přejděte opět do stoje spatného (nebo dolní končetiny v paralelním postavení vedle sebe) propnutá kolena, vzpřímený hrudník a hlava, paže v připažení.
 4. Přejděte do lehu na břiše - hrudník se dotýká podložky, dolní končetiny protaženy paralelně vedle sebe, paže v připažení.
 5. Z lehu na břiše přejděte znovu do stoje.
 • Způsob přechodu z jedné polohy do druhé je libovolný.
 • Dbejte na to, aby každá poloha byla provedena přesně dle popisu.
 • Sestavu opakujte co nejrychleji po dobu 2 minut - cílem je dosáhnout co nevětšího počtu poloh, přičemž každý stoj spatný (kromě výchozího) je započítáván jako 1 bod
 • Cvičení je v případě únavy možné přerušit (čas ale přerušen není).
 • Cvičenec má pouze jeden pokus.

Na videu uvidíte správně zvládnutý test.

 

Shyby (přítahy) - chlapci/výdrž ve shybu (přítahu) – dívky

Test zjišťuje vytrvalostní schopnost horních končetin a pletence ramenního, je prováděn na hrazdě.

Chlapci:

 1. Výchozí poloha – vis na hrazdě, paže napnuty, úchop nadhmatem nebo podhmatem (dle volby cvičence) na šíři ramen cvičence.
 2. Proveďte shyb (přítah) – brada musí být nad žerdí, poté se opět vyvěste do výchozí polohy, 1s vis (cvičenec uvede tělo do klidu).
 3. Přítahy opakujte.
 4. Měření je ukončeno, když testovaný nepřitáhne bradu nad žerď.

Děvčata:

 1. Výchozí poloha – přítah na hrazdě, paže pokrčeny, úchop podhmatem na šíři ramen, brada musí být po celou dobu cvičení nad žerdí
 2. Proveďte výdrž v přítahu.
 3. Měření je ukončeno, když brada klesne pod úroveň žerdi.
 • Dbejte na to, aby každá poloha byla provedena přesně dle popisu.
 • Přítahy (chlapci) opakujte dle individuálně maximálních možností - cílem je dosáhnout co nevětšího počtu opakování.
 • Při cvičení není povolen hmit ani přítrh, přítah je prováděn plynule.
 • Při výdrži v přítahu jsou povoleny pokrčené dolní končetiny.
 • Je povoleno použití magnézia.
 • Cvičenec má možnost opravného pokusu na vlastní vyžádání.

Na videu uvidíte správně zvládnutý test.

 

Člunkový běh

Test zjišťuje běžeckou rychlostní schopnost a hbitost na vzdálenost 4 x 10m.

 1. Výchozí poloha – polovysoká startovní pozice u mety (pravá nebo levá strana – dle výběru).
 2. Na povel vyběhněte sprintem diagonálně k druhé metě, oběhněte ji a běžte zpět diagonálně k metě první, kterou také oběhněte.
 3. Opakujte běh, poslední vzdálenost 10m je možno běžet přímo do cíle (netřeba běžet diagonálně).
 • Dbejte na to, aby každá poloha byla provedena přesně dle popisu - proběhnutá dráha má tvar osmičky.
 • Běžte co nejrychleji – měří se čas, za který uběhnutou vzdálenost zdoláte.
 • Po proběhnutí startovní čáry se stopky zastaví, čas je měřen s přesností na dvě desetiny sekundy.
 • Cvičenec má možnost opravného pokusu na vlastní vyžádání.

Na videu uvidíte správně zvládnutý test.

 

Skok daleký snožmo z místa

Test zjišťuje výbušnou sílu dolních končetin a také určitou obratnostní úroveň.

Cvičení se provádí na stejně vysokém povrchu, jako je úroveň odraziště.

 1. Výchozí poloha – stoj mírně rozkročný, špičky nohou těsně u odrazové čáry.
 2. Proveďte skok daleký odrazem snožmo (povolený je podřep, hmitání a švih paží), při dopadu je cvičenec povinen zůstat stát na místě.
 3. Po úspěšném změření skočené vzdálenosti opusťte prostor.
 • Dbejte na to, aby každá poloha byla provedena přesně dle popisu.
 • Délku skoku měříme od odrazové čáry k místu dotyku bližší paty (v případě nestability, kterékoli jiné části těla).
 • Cvičenec má až tři pokusy, zaznamenává se nejlepší výsledek v centimetrech zaokrouhlených na desítky dolů.
 • Vzdálenost skoku se odečítá pomocí kolmice.
 • Neplatný pokus: špičky přesahují odrazovou čáru (přešlap), při doskoku dojde k posunu chodidel.

Na videu uvidíte správně zvládnutý test.

 

Cooperův běh (běh na 12 minut)

Test zjišťuje vytrvalostní schopnosti, aerobní vytrvalost a kardiovaskulární kapacitu.

 1. Výchozí poloha – vysoký start u startovní čáry.
 2. Na povel běžte bez přerušení 12 min a snažte se překonat co nejdelší vzdálenost.
 3. Po ukončení běhu zastavte na místě – bude vám odečtena uběhnutá vzdálenost.
 • Běh je možno vystřídat s chůzí.
 • V průběhu testu se také oznamuje mezičas (zbývající čas), jedno písknutí oznamuje 60s do uplynutí vyměřeného času.
 • Konec běhu oznamuje písknutí píšťalky (běžec se musí zastavit na místě pro odečtení odběhnuté vzdálenosti).
 • Výsledkem je počet uběhnutých metrů, měří se s přesností na 50m.
 • Běžec je identifikován dle startovního čísla, které mu přiřadí organizátor běhu (pedagog).
 • Běžec má jeden pokus.

Na videu uvidíte správně zvládnutý test.

 

Aktuality

Kdo je v karanténě a kdo ne

AKTUALIZACE

Distanční výuka je zpět

AKTUALIZACE (PLATÍ OD 20.9.)

Termíny podzimních MZ

info pro maturanty + ROZPIS

Hola, hola, ...

... škola volá :)

Archiv aktualit ->

© 2021 Bezpečnostně právní akademie Praha, s. r. o., střední škola