Školní řád platný od 01. 02. 2020 

 

OBSAHUJE:

 • Základní údaje

 • Obsah

 • Vydání, obsah a závaznost školního řádu (§ 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)

 • Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole (§ 30 odst. 1 písm. a) školského zákona)

 • Docházka do školy, základní pravidla chování ve škole a informování o průběhu a výsledcích vzdělávání

 • Provoz a vnitřní režim školy (§ 30 odst. 1 písm. b) školského zákona)

 • Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí (§ 30 odst. 1)

 • Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků (§ 30 odst. 1 písm. d) školského zákona)

 • Podmínky pro omlouvání a uvolňování žáků z vyučování (§ 22 odst. 2 písm. b), odst. 3 písm. d), § 50 odst. 1, § 67 odst. 3 školského zákona)

 • Poučení o povinnosti dodržovat školní řád (§ 22 odst. 1 písm. b), § 30 odst. 3 školského zákona)

 • Příloha č. 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (§ 30 odst. 2 školského zákona) a podmínky ukládání výchovných opatření

 • Příloha č. 2 Podmínky ukládání výchovných opatření (§ 31 školského zákona) viz příloha

 • Příloha č. 3 Den ukončení vzdělávání (pravidla pro ukončování vzdělávání)

 • Příloha č. 4 Pravidla chování na školních kurzech.

 

Aktuality

Předávání maturitních vysvědčení

10. 6. 2024 v 17:00

2. kolo přijímacího řízení se nekoná

Kapacita přijímaných uchazečů již byla naplněna. 

Výsledky přijímacího řízení 2024

Milí uchazeči, zveřejňujeme dlouho očekávané výsledky přijímacího řízení 2024 :)

Archiv aktualit ->

© 2024 Bezpečnostně právní akademie Praha, s. r. o., střední škola

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Nezbytné
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Nastavení cookies
OK