• vzděláváme budoucí pracovníky bezpečnostních sborů a připravujeme žáky i pro práci ve státní správě a administrativě
 • pro výuku zajišťujeme odborníky z praxe i profesionální trenéry
 • organizujeme praktickou výuku s ohledem na budoucí uplatnění
 • disponujeme bohatým vybavením pro výuku - kriminalistické techniky (daktyloskopie, trasologie, mechanoskopie), vzduchovky, řezy skutečných zbraní apod.
 • nabízíme řadu sportovních aktivit - výuka karate, juda, profesní sebeobrany, gymnastiky, plavání apod. (6 hodin tělesné a speciální tělesné výchovy týdně, 4 týdenní sportovní soustředění v učebním plánu (lyžařské, branné, horolezecké, střelecké/technické)

NAVÍC

 • výuka dvou cizích jazyků – výběr z AJ, NJ, RJ
 • vysoká ICT vybavenost školy, a to včetně žákovské FREE WIFI
 • vlastní výukový e-learningový systém EKNIHOVNA – univerzální vzdělávací webová aplikace, kterou využíváme pro výuku a také v rámci samostatných vzdělávacích kurzů a výukových modulů. Tento systém je možné doplnit o jakýkoli obsah v textové i multimediální podobě. Součástí Eknihovny je výukový program BLEDSCHOOL pro výuku cizích jazyků, díky kterému doahujeme dlouhodobě nadprůměrných výsledků u maturitních zkoušek
 • odborná garance výuky oboru Bezpečnostně právní činnost (Dohoda o spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR, dohled nad obsahovou náplní, materiálním i personálním zabezpečením výuky ze strany SPŠ a VPŠ MV v Holešově)
 • významní partneři školy v oblasti vzdělávání a budoucího uplatnění
 • propojení teorie s praxí (pravidelná účast žáků na besedách s vybranými odborníky z praxe, návštěva odborných pracovišť PČR, soudní lékařství aj.)
 • kulturní a společenské akce – návštěva divadelních a filmových představení, sportovní vystoupení žáků školy na různých akcích
 • členství školy v AŠSK – úspěšná účast žáků školy na různých sportovních soutěžích – v oblastních, krajských i republikových kolech
 • ekologická výchova – vedení  žáků k pozitivním postojům v ochraně životního prostředí, účast na soutěžích a aktivitách (třídění odpadu, recyklace), grantové projekty zaměřené na environmentální výchovu a osvětu

Aktuality

Dny otevřených dveří

již 6.11.2023

Seznam maturitní četby

pro MZ 2024

Rozpis MZ podzim 2023

už 8.9.2023 :)

Naše škola se účastní dotačního programu

OPJAK (Operační program Jan Ámos Komenský)

Archiv aktualit ->

© 2023 Bezpečnostně právní akademie Praha, s. r. o., střední škola

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Nezbytné
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Nastavení cookies
OK