• Vzděláváme budoucí pracovníky bezpečnostních sborů a připravujeme žáky i pro práci ve státní správě a administrativě.

  • Pro výuku zajišťujeme odborníky z praxe i profesionální trenéry.

  • Organizujeme praktickou výuku s ohledem na budoucí uplatnění.

  • Disponujeme bohatým vybavením pro výuku - kriminalistické techniky (daktyloskopie, trasologie, mechanoskopie), vzduchovky, řezy skutečných zbraní apod.

  • Nabízíme řadu sportovních aktivit - výuka karate, juda, profesní sebeobrany, gymnastiky, plavání apod.

  • 6 hodin tělesné a speciální tělesné výchovy týdně.

  • 4 týdenní sportovní soustředění v učebním plánu (lyžařské, branné, horolezecké, střelecké/technické).

 

284557855 1019753178682384 5187914725657178784 n

 

NAVÍC

  • Výuka dvou cizích jazyků –  AJ + NJ / RJ

  • Vysoká ICT vybavenost školy, a to včetně žákovské FREE WIFI

  • Vlastní výukový e-learningový systém EKNIHOVNA – univerzální vzdělávací webová aplikace, kterou využíváme pro výuku a také v rámci samostatných vzdělávacích kurzů a výukových modulů. Tento systém je možné doplnit o jakýkoli obsah v textové i multimediální podobě. Součástí Eknihovny je výukový program BLEDSCHOOL pro výuku cizích jazyků, díky kterému doahujeme dlouhodobě nadprůměrných výsledků u maturitních zkoušek

  • Odborná garance výuky oboru Bezpečnostně právní činnost (Dohoda o spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR, dohled nad obsahovou náplní, materiálním i personálním zabezpečením výuky ze strany SPŠ a VPŠ MV v Holešově)

  • Významní partneři školy v oblasti vzdělávání a budoucího uplatnění (Policie ČR atd.)

  • Propojení teorie s praxí (pravidelná účast žáků na besedách s vybranými odborníky z praxe, návštěva odborných pracovišť PČR, soudní lékařství aj.)

  • Kulturní a společenské akce – návštěva divadelních a filmových představení, sportovní vystoupení žáků školy na různých akcích

  • Členství školy v AŠSK – úspěšná účast žáků školy na různých sportovních soutěžích – v oblastních, krajských i republikových kolech

  • Ekologická výchova – vedení  žáků k pozitivním postojům v ochraně životního prostředí, účast na soutěžích a aktivitách (třídění odpadu, recyklace), grantové projekty zaměřené na environmentální výchovu a osvětu

Aktuality

Předávání maturitních vysvědčení

10. 6. 2024 v 17:00

2. kolo přijímacího řízení se nekoná

Kapacita přijímaných uchazečů již byla naplněna. 

Výsledky přijímacího řízení 2024

Milí uchazeči, zveřejňujeme dlouho očekávané výsledky přijímacího řízení 2024 :)

Archiv aktualit ->

© 2024 Bezpečnostně právní akademie Praha, s. r. o., střední škola

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Nezbytné
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Nastavení cookies
OK