LYŽAŘSKÝ KURZ

ČASOVÁ DOTACE

Lyžařský kurz je vyučován v prvním ročníku v rozsahu šesti dní po osmi hodinách výuky a výcviku.

CÍL

Lyžařský kurz si klade za cíl: 

 • vytvořit u žáků předpoklady pro zvládnutí základů sjezdového a běžeckého lyžování;
 • budovat u žáků pozitivní vztah k zimním sportům a k sportování v zimní přírodě;
 • vytvořit u žáků předpoklady pro zvládnutí krizových situací v zimních podmínkách v neznámém terénu, a to osvojením si zásad pohybu v horském terénu, principů přežití v přírodním prostředí a základů první pomoci;
 • pozitivně působit na morálně volní vlastnosti žáků (běžecké lyžování);
 • seznámit žáky se základy první pomoci;
 • vytvářet u žáků pocit spoluodpovědnosti za stav životního prostředí, seznámit žáky se zásadami ochrany přírody a krajiny;
 • vybudovat v žácích pocit zodpovědnosti za své zdraví.

HOROLEZECKÝ KURZ

ČASOVÁ DOTACE

Horolezecký kurz je zařazen ve druhém ročníku.

Celková délka kurzu je 6 vyučovacích dní

CÍL

Horolezecký kurz je odborný – profilující kurz. Primárně směřuje k teoretickému a praktickému seznámení žáků se základy horolezectví ve všech jeho formách (stěny, lezení v horách, expedice, skalní lezení, lezení v ledu apod.).

Především rekreační formy horolezectví jsou v dnešní době rozšířeným druhem volno časových aktivit. Tyto aktivity v sobě skýtají pohyb ve volné přírodě, fyzickou aktivitu, ale také navazování sociálních kontaktů. Tedy už jenom absolvování kurzu, který prakticky celý probíhá v přírodě, je pro žáky maximálně pozitivní. Rovněž by kurz měl u žáků podnítit zájem o biodromální aktivity v přírodě. Současně je možné naučené dovednosti využít a dále rozvíjet v profesním životě v bezpečnostních a ozbrojených složkách státu.

 

BRANNÝ KURZ

ČASOVÁ DOTACE

Branný kurz je vyučován ve druhém ročníku v rozsahu šesti dní po osmi hodinách výuky a výcviku.

CÍL

Branný kurz si klade za cíl: 

 • zvyšovat fyzickou zdatnost žáků;
 • vytvořit u žáků předpoklady pro zvládnutí krizových situací v neznámém volném terénu po stránce fyzické, technické a psychické, a to osvojením zásad topografie a principů přežití v přírodním prostředí;
 • připravit žáky na řešení možných mimořádných situací v souladu s právními normami oblasti krizového řízení;
 • pozitivně působit na morálně volní vlastnosti žáků (kondiční část kurzu);
 • seznámit žáky se základy první pomoci;
 • vytvářet u žáků pocit spoluodpovědnosti za stav životního prostředí, seznámit žáky se zásadami ochrany přírody a krajiny;
 • vybudovat v žácích pocit zodpovědnosti za své zdraví.

STŘELECKÝ KURZ

ČASOVÁ DOTACE

Střelecký kurz je zařazen do třetího ročníku.

Celková délka kurzu je 6 vyučovacích dní

CÍL

Střelecký kurz je odborný – profilující kurz. Primárně směřuje k teoretickému a praktickému seznámení žáků se střelnými zbraněmi. Vzhledem k tomu, že použití zbraně proti osobě, zvířeti či věci je jedním z nejzávažnějších zásahů do práv a svobod, neboť ho může přímo ohrozit na životě a zdraví, je věnována velká pozornost nejenom otázkám práva, ale také bezpečné manipulaci a zacházení se zbraněmi. Tyto cíle jsou naplňovány pomocí uvedených postupů, v rámci kterých střelecký kurz:

 • poskytuje žákům odborný pohled na právní podklady pro držení a nošení střelných zbraní, na základě kterého mohou žáci naučené dovednosti aplikovat v praxi;
 • seznamuje žáka s historickým vývojem, charakteristikou a druhy střelných zbraní a nábojů, pomáhá objasňovat vlastní princip střelby;
 • vymezuje podmínky pro použití střelné zbraně a následně prezentuje tyto poznatky do praktických příkladů;
 • vede žáky při praktické výuce k respektu a ostražitosti při manipulaci se zbraněmi a současně odstraňuje panický strach z těchto zbraní.

ZDRAVOTNICKÝ KURZ

Zdravotnický kurz je zařazen do třetího ročníku.

Aktuality

Kdo je v karanténě a kdo ne

AKTUALIZACE

Distanční výuka je zpět

AKTUALIZACE (PLATÍ OD 20.9.)

Termíny podzimních MZ

info pro maturanty + ROZPIS

Hola, hola, ...

... škola volá :)

Archiv aktualit ->

© 2021 Bezpečnostně právní akademie Praha, s. r. o., střední škola