Maturitní zkoušky

PŘIHLAŠOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE PODZIM 2021

Maturitní zkoušky budou probíhat v souladu s podmínkami ukončování vzdělávání ve středních školách vycházející z novelizované vyhlášky č. 177/2009 Sb. a v souladu s kritérii, které vyhlásil ředitel školy 29. 10. 2020.

Informace pro žáky hlásící se k opravnému termínu z profilových MZ

 • Po zpřístupnění projektu MATURITA PODZIM 2021 Cermatem žáci obdrží na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce oficiální přihlášku, kterou vyplní a zašlou e-mailem zpět na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. do 23. 7. 2021. O zpřístupnění projektu bude škola informovat na webových stránkách nebo přes třídního učitele.
 • Žáci, kteří budou konat opravnou ústní zkoušku z českého jazyka a literatury, odevzdají nejpozději do 30. 6. 2021 Mgr. Aleně Karlové seznam literárních děl.

MIMOŘÁDNÝ TERMÍN

Mimořádný termín pro předměty společné části maturitní zkoušky je - 7. července (MA, AJ);  8. července (ČJ);  9. července (RJ, matematika rozšiřující)

Žáci budou k mimořádnému termínu automaticky přihlášeni Centrem. Vztahuje se na žáky, kteří ukončili ročník, neuspěli u didaktického testu, nebo nebyli omluveni a na řádně omluvené. Tito žáci obdrží na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce pozvánku. DT se budou konat na spádové škole. Výsledky DT z mimořádného termínu budou zpřístupněny 19. 7. 2021.

V případě neúspěšného výsledku DT podají žáci oficiální přihlášku, kterou žáci obdrží na e-mailovou adresu a po následném vyplnění zašlou e-mailem zpět na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. do 23. 7. 2021.

Termín pro mimořádný termín z praktické maturitní části je stanoven na úterý 24. srpna 2021.

 

Informace k zahájení maturtních zkoušek je vždy zveřejněna v sekci články na hlavní stránce školy a také na facebookové stránce školy. 

Zahájení je pro všechny maturanty povinné (tedy všichni maturanti se musí dostavit).

Přesný rozpis maturitních zkoušek studentům vždy chodí do Bakalářů.

Přihlášky k MZ se zpravidla podávají do konce listopadu pro jarní termín následujícího roku, respektive do konce června pro podzimní termín téhož roku.

 

SEZNAM MATURITNÍ ČETBY PRO MZ 2021

 

PŘIHLAŠOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

podáním přihlášky k maturitní zkoušce řediteli školy

 • nejpozději 1. prosince 2020 pro jarní zkušební období 
 • nejpozději 25. června 2021 pro podzimní zkušební období

ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

1.      Písemné práce (sloh, nově hodnocen školou)

od 1. dubna 2021 (termín bude upřesněn)

 • písemná práce z českého jazyka a literatury - v délce 110 minut a rozsahu minimálně 250 slov
 • písemná práce z cizího jazyka - v délce 80 minut a rozsahu minimálně 200 slov

2.      Praktická část maturitní zkoušky

od 1. dubna 2021 (termín bude upřesněn)

 • speciální tělesná výchova – příprava trvá 15 minut, vlastní zkouška 15 minut
 • technické kreslení, CAD systémy a průmyslový design – vylosování tématu a příprava na  zkoušku trvá 15 minut, na samotnou realizaci mají žáci (240 minut pro TLV a 420 minut pro TLH)

3.      Společná část maturitní zkoušky

Společná část maturitní zkoušky je konána pouze formou didaktických testů, které budou nově hodnoceny „uspěl/neuspěl “.

 • jarní zkušební období od 3. května do 7. května 2021 (termín bude upřesněn)
 • podzimní zkušební období od 1. září do 10. září 2021 (termín bude upřesněn)
 • povinné - didaktický test z českého jazyka a literatury
 • volitelné - didaktický test z cizího jazyk (Aj / Rj) nebo didaktický test z matematiky

4.      Profilová část maturitní zkoušky

od 16. května do 10. června (termín bude upřesněn)

ústní zkouška z českého jazyka a literatury před zkušební maturitní komisí

 • žák odevzdá seznam literárních děl pověřené osobě do 31. března 2021 pro jarní zkušební období. Pro podzimní termín do 30. června 2021.
 • ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla.

ústní zkouška z cizího jazyka před zkušební maturitní komisí

 • ústní zkouška z cizího jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu

 

Zahájení je pro všechny maturanty povinné (tedy všichni maturanti se musí dostavit).

Přesný rozpis maturitních zkoušek studentům vždy chodí do Bakalářů.

 

TÉMATA PROFILOVÉ (ŠKOLNÍ) ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK:

OBOR BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST

OBOR TECHNICKÉ LYCEUM - ZÁMĚR VOJENSKÝ

OBOR TECHNICKÉ LYCEUM - ZÁMĚR HASIČSKÝ

 

Pro nejaktuálnější informace sledujte web https://maturita.cermat.cz.

Aktuality

Kdo je v karanténě a kdo ne

AKTUALIZACE

Distanční výuka je zpět

AKTUALIZACE (PLATÍ OD 20.9.)

Termíny podzimních MZ

info pro maturanty + ROZPIS

Hola, hola, ...

... škola volá :)

Archiv aktualit ->

© 2021 Bezpečnostně právní akademie Praha, s. r. o., střední škola