Maturitní zkoušky

Informace k zahájení maturtních zkoušek je vždy zveřejněna v sekci články na hlavní stránce školy a také na facebookové stránce školy. 

Zahájení je pro všechny maturanty povinné (tedy všichni maturanti se musí dostavit).

Přesný rozpis maturitních zkoušek studentům vždy chodí do Bakalářů.

Přihlášky k MZ se zpravidla podávají do konce listopadu pro jarní termín následujícího roku, respektive do konce června pro podzimní termín téhož roku.

 

SEZNAM MATURITNÍ ČETBY PRO MZ 2021

 

PŘIHLAŠOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

podáním přihlášky k maturitní zkoušce řediteli školy

 • nejpozději 1. prosince 2020 pro jarní zkušební období 
 • nejpozději 25. června 2021 pro podzimní zkušební období

ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

1.      Písemné práce (sloh, nově hodnocen školou)

od 1. dubna 2021 (termín bude upřesněn)

 • písemná práce z českého jazyka a literatury - v délce 110 minut a rozsahu minimálně 250 slov
 • písemná práce z cizího jazyka - v délce 80 minut a rozsahu minimálně 200 slov

2.      Praktická část maturitní zkoušky

od 1. dubna 2021 (termín bude upřesněn)

 • speciální tělesná výchova – příprava trvá 15 minut, vlastní zkouška 15 minut
 • technické kreslení, CAD systémy a průmyslový design – vylosování tématu a příprava na  zkoušku trvá 15 minut, na samotnou realizaci mají žáci (240 minut pro TLV a 420 minut pro TLH)

3.      Společná část maturitní zkoušky

Společná část maturitní zkoušky je konána pouze formou didaktických testů, které budou nově hodnoceny „uspěl/neuspěl “.

 • jarní zkušební období od 3. května do 7. května 2021 (termín bude upřesněn)
 • podzimní zkušební období od 1. září do 10. září 2021 (termín bude upřesněn)
 • povinné - didaktický test z českého jazyka a literatury
 • volitelné - didaktický test z cizího jazyk (Aj / Rj) nebo didaktický test z matematiky

4.      Profilová část maturitní zkoušky

od 16. května do 10. června (termín bude upřesněn)

ústní zkouška z českého jazyka a literatury před zkušební maturitní komisí

 • žák odevzdá seznam literárních děl pověřené osobě do 31. března 2021 pro jarní zkušební období. Pro podzimní termín do 30. června 2021.
 • ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla.

ústní zkouška z cizího jazyka před zkušební maturitní komisí

 • ústní zkouška z cizího jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu

 

Zahájení je pro všechny maturanty povinné (tedy všichni maturanti se musí dostavit).

Přesný rozpis maturitních zkoušek studentům vždy chodí do Bakalářů.

 

TÉMATA PROFILOVÉ (ŠKOLNÍ) ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK:

OBOR BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST

OBOR TECHNICKÉ LYCEUM - ZÁMĚR VOJENSKÝ

OBOR TECHNICKÉ LYCEUM - ZÁMĚR HASIČSKÝ

 

Pro nejaktuálnější informace sledujte web https://maturita.cermat.cz.

Aktuality

Info k MZ 2021

Zítra do školy v 7:15 :)

Rozpis ústních MZ jaro 2021

Hodně štěstí :) 

Informace pro nepřijaté uchazeče

není všem dnům konec :)

Výsledky PŘ 2021

Gratulujeme :)

Archiv aktualit ->

© 2021 Bezpečnostně právní akademie Praha, s. r. o., střední škola