Denní studium

OD ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023 BUDE PLOŠNĚ UPRAVENA VÝŠE ŠKOLNÉHO NA 22.200,- KČ ROČNĚ

možnost roční (22.200,- Kč), pololetní (2 x 11.100,-) nebo měsíční platby (10 x 2.220,-Kč) (možnost prospěchového stipendia až do výše 20% školného ročně)

Výše prospěchových slev se počítá procentuálně z ročního školného následovně:

Průměr na vysvědčení   Sleva za pololetí
 1,00 - 1,14  10% z ročního školného
 1,15 - 1,30  7,5% z ročního školného
 1,31 - 1,50  5% z ročního školného

Stipendijní řád je platný od 01. února 2019, vztahuje se na žáky denního studia všech realizovaných oborů vzdělávání. Stipendium je možné získat každé pololetí.

 


Distanční studium

OD ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023 BUDE PLOŠNĚ UPRAVENA VÝŠE ŠKOLNÉHO NA 19.800,- KČ ROČNĚ

Bankovní údaje
ČSOB a.s. - č.b.ú.: 198525266/0300
(Při platbě školného používat VS ze smlouvy. V případě jiných plateb připsat do poznámky o jakou věc se jedná. (Lyžaský kurz, Branný kurz, plavání, apod.)
 

Aktuality

Kdo je v karanténě a kdo ne

AKTUALIZACE

Distanční výuka je zpět

AKTUALIZACE (PLATÍ OD 20.9.)

Termíny podzimních MZ

info pro maturanty + ROZPIS

Hola, hola, ...

... škola volá :)

Archiv aktualit ->

© 2021 Bezpečnostně právní akademie Praha, s. r. o., střední škola