Na základě dohody se zástupcem zřizovatele bude školská rada Bezpečnostně právní akademie, s.r.o., střední škola, rozšířena o dva zástupce ze střediska Praha. Jednoho zástupce pedagogických pracovníků a druhého zástupce z řad rodičů.

Volby proběhnou elektronicky dne 27. 2. 2018 od 8:00 do 20:00 hod.

     Návrhy na zástupce do školské rady z řad rodičů prosím zasílejte do 26. 2. 2018 do 17:00 hod. na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. či zasílejte v písemné podobě na adresu: Bezpečnostně právní akademie, s.r.o., střední škola, Hloubětínská 78/26, 198 00 Praha 9.

Co je školská rada?

     Školská rada je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Ve své činnosti se školská rada řídí § 167 a § 168 školského zákona (zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání).

       Školskou radu soukromé školy ustanovuje ředitel školy, který v tomto případě vykonává úlohu zřizovatele.

       Její složení musí být třetinové – 1/3 tvoří zákonní zástupci, 1/3 zástupci zřizovatele, 1/3 učitelé – minimální počet členů rady jsou 3 osoby. Funkční období členů školské rady trvá 3 roky a rada zasedá minimálně 2x ročně.

Pravomoc školské rady

  1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  3. schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny
  4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání studentů
  5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Aktuality

Zahájení ústních maturit

bude 20.5.2019 od 8:00 hodin, a to v učebně 2.B, více viz sekce Studium --> Maturitní zkoušky

+ více

Maturitní ples 25. 1. 2019

Už se to blíží! Dlouho očekávaný maturitní ples 4. ročníků proběhne dne 25. 1. 2019 od 19:00...

+ více

Úřední hodiny sekretariátu ředitele školy

Sdělujeme úřední hodiny sekretariátu školy BPA Praha, které budou platit v novém školním roce...

+ více
Archiv aktualit ->

© 2017 Bezpečnostně právní akademie Praha, s. r. o., střední škola