ROZPIS PRAKTICKÉ ZKOUŠKY PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZDE

 

1. 6. 2020 a 2. 6. 2020 Didaktické testy MZ 2020

22. 6. 2020 až 25. 6. 2020 Ústní část MZ 2020

 
VK
 

➢ MZ zahájeny nejdříve 21 dní po 11. květnu 2020

➢ konkrétní časové schéma vyhlásí MŠMT (bude zveřejněno i na našem školním webu)MZ mohou konat žáci, kteří dle Školského zákona podali úplnou přihlášku k MZ, jedná se i o žáky, kteří budou konat opravnou či náhradní MZ

➢ přihlášeným žákům bude odpuštěna část MZ písemná práce z českého a cizího jazyku (slohové práce)

➢ praktickou zkoušku ze speciální tělesné výchovy upraví ředitel školy dle svých kompetencí a požadavky zveřejní s dostatečným předstihem na webových stránkách školy

 

Úplné znění zákona o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 (č. 135/2020 Sb.) naleznete na stránkách MŠMT zde.

Znění vyhlášky 211/2020 ze dne 27. dubna 2020 ohledně známkování v 2. pololetí školního roku 2020 ZDE!

DŮLEŽITÉ:

Na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 žáka střední školy nebo konzervatoře, který se přihlásil na jarní zkušební období roku 2020 k maturitní zkoušce nebo koná závěrečnou zkoušku, nelze žáka hodnotit stupněm „5 - nedostatečný“ nebo slovem „nehodnocen(a)“, nebo ekvivalentním slovním hodnocením; namísto toho se uvede pro jednotlivé předměty nebo celkové hodnocení slovo „prospěl(a)“, nebo jiné ekvivalentní slovní hodnocení.

Aktuality

SAMOSTUDIUM 2020

Instrukce k samostudiu

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2020

Zveřejněny výsledky TFZ 2020 :)...

MATURITY 2020

ROZPIS PRAKTICKÝCH MZ!!!

Archiv aktualit ->

© 2017 Bezpečnostně právní akademie Praha, s. r. o., střední škola