>>>VÝSLEDKY TESTŮ FYZICKÉ ZDATNOSTI ZDE<<<

 Testy fyzické zdatnosti pro žáky, kteří naši školu uvedli v přihlášce na 1. místě 4. 6. 2020 8:00
 Testy fyzické zdatnosti pro žáky, kteří naši školu uvedli v přihlášce na 2. místě 5. 6. 2020 8:00
 Jednotná přijímací zkouška 8. 6. 2020

 

Ti žáci, kteří již konali testy fyzické zdatnosti nanečisto a jsou s výsledkem spokojeni, mohou kontaktovat sekretariát školy, omluvit účast ze dne 4. 6., respektive 5. 6. a zažádat o uznání výsledku z již vykonaného testu.

Nejpozději v den konání JPZ vyhlásí ředitel školy termín 2. kola přijímacího řízení.

Přejeme hodně štěstí :) 

 


➢ zveřejněná kritéria PZK zůstávají v platnosti

➢ jednotnou (státní) PZK koná uchazeč pouze jednou, a to ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí

pozvánka k PZK bude uchazeči zaslána nejpozději 5 pracovních dnů před termínem konání a současně zveřejněna na internetových stránkách školy

➢ termín náhradní školní PZK (testy fyzické zdatnosti) stanoví ředitel školy

➢ odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o přijetí ke vzdělávání na SŠ není přípustné

zápisový lístek je nutno odevzdat nejpozději do 5 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení

➢ zápisový lístek je možné uplatnit opakovaně, pokud je uchazeč přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řízení

Vážení uchazeči, rodiče,

vážíme si toho, že jste si vybrali právě naši školu. Chápeme, že současný stav v ČR výrazně komplikuje i situaci kolem přijímacího řízení. Proto Vám budeme na našich stránkách nabízet aktuální informace, ale i podporu pro přípravu k samotným zkouškám.

 


JEDNOTNÁ (SPOLEČNÁ) ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY – didaktický test z českého jazyka a matematiky

Uvádíme odkazy na on-line testy, které můžete nyní využít při domácí přípravě.

CERMAT ČJ

CERMAT M

SCIO

ŠKOLA PO ŠKOLE

Aktuality

SAMOSTUDIUM 2020

Instrukce k samostudiu

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2020

Zveřejněny výsledky TFZ 2020 :)...

MATURITY 2020

ROZPIS PRAKTICKÝCH MZ!!!

Archiv aktualit ->

© 2017 Bezpečnostně právní akademie Praha, s. r. o., střední škola